Harremanetarako

Zerbait kontatu edo edozein motatako iradokizunak egin nahi badizkiguzu, honako inprimaki honen bidez idatz diezagukezu:

Datu pertsonalak tratatzeko baimena
Mikelurdangarin.eus atariak jakinarazten dizu inprimaki hau betez ematen dituzun datu pertsonalak Espainiako datuak babesteko legeen mende daudela, eta honako hau jakinarazten dizugu:
Arduraduna: Bapo Bapo produkzioak (mikelurdangarin.eus)
Doctor Carmelo Gil 9 – 6º – Derecha Izquierda 48014 Bilbao (Bizkaia)
NIF: B95811220
Helburua: eskatzen zaigun zerbitzuari buruzko informazioa ematea
Legitimazioa: interesdunak berak eskatuta
Hartzaileak: datuak ez dira lagatzen edo partekatzen interesdunen baimenik gabe, behartutako aholkularitzarekin, finantza-erakundeekin eta administrazio publikoekin izan ezik.
Iraungitzea: eskatzen zaigun kudeaketak irauten duen bitartean.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko eta ezabatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu bapobapoprod@gmail.com helbidean, bai eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, adibidez. .